ตะแกรงเหล็กฉีก

ขายตะแกรงเหล็กฉีกราคาส่ง เริ่มต้นที่ 25 แผ่น Tel 0632078300 -5 ผู้เชียวชาญ ตะแกรงเหล็กฉีก เหล็กฉีก ตะแกรงเจาะรู เหล็กแผ่นลายตีนเป็ด ตีนไก่ ตะแกรงฝาท่อรางน้ำ ตะแกรงทางเดินwalkway ตะแกรงทางเดินโซลล่าเซลล์ เหล็กบิดเกลียว ตะแกรงเหล็กฉีก


ตารางแสดงรุ่นมาตรฐาน 

การรับน้ำหนักตะแกรงเหล็กฉีก 

ตารางแสดงรุ่นมาตรฐาน 

  การรับน้ำหนักตะแกรงเหล็กฉีก   

รุ่นตะแกรงเหล็กฉีก

ช่องกว้างรู

มิลลิเมตร

ช่องยาวรู

มิลลิเมตร

ความหนา

มิลลิเมตร

สัน

มิลลิเมตร

น้ำหนัก(กก.)

4x8ฟุต

การรับน้ำหนัก 

กก./ตร.ม.(Span600)

การรับน้ำหนัก 

กก./ตร.ม.(Span1200)

ตะแกรงเหล็กฉีก XS 3112.0030.501.201.507.018.002.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 3212.0030.501.602.0012.4020.005.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 3312.0030.502.303.0026.8065.0016.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 4122.0050.801.602.006.9011.003.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 4222.0050.802.302.5012.2025.006.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 4322.0050.80 3.203.5023.8067.0017.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 5125.00 61.001.602.507.5015.00 4.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 5225.00 61.002.303.0012.9031.008.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 5325.00 61.003.204.0023.90 77.0019.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 6134.0076.202.303.009.50 23.00 5.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 6234.0076.203.204.0017.6055.0014.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 6334.0076.20 4.505.0030.90124.0031.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 7150.00152.402.303.50 7.5021.00 5.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 7250.00152.403.204.00 11.90 39.0010.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 7350.00152.404.505.0021.0085.0021.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 1134.00135.404.507.0043.20245.0061.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 1234.00135.406.007.0057.60325.0082.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 1334.00135.406.009.0074.10539.00135.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 2136.00101.604.50 7.0040.80231.0058.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 2236.00101.606.00 7.0054.40308.0077.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XG 2336.00101.606.009.00 70.00509.00127.00
ตะแกรงเหล็กฉีก G124.00122.003.005.8034.00  
ตะแกรงเหล็กฉีก G224.00122.004.505.8051.00  
ตะแกรงเหล็กฉีก G59.0044.001.60 1.8015.00  
ตะแกรงเหล็กฉีก CT12.505.000.600.607.2Kg./Roll  
ตะแกรงเหล็กฉีก CT34.007.000.600.807.2Kg./Roll  
ตะแกรงเหล็กฉีก CT67.0014.000.601.007.2Kg./Roll  

ตะแกรงเหล็กฉีกXS

ตะแกรงเหล็กฉีกXG

ตะแกรงเหล็กฉีกG

ตะแกรงเหล็กฉีกS+NO

อลูมิเนียมฉีกหน้ากากอาคาร

Visitors: 44,659