XL-อลูมิเนียมฉีกหน้ากากอาคาร

ตะแกรงอลูมิเนียมฉีกXXL-2 AL1100มีความหนา1.5mm และ หนา2 mm 60x135x16mm  อบสีแล้วสวย แน่นอนจ๊ะ กว้าง×ยาว 122x244cm   ราคา: 3,950.00 บาท

ตะแกรงอลูมิเนียมฉีกXXL-2

Visitors: 43,787